SCTE VT

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ()

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ()

ଇ-ଶିକ୍ଷଣ ନୋଟ୍‌ ()

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟପତ୍ର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଭା ଷିତ ଟିପାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ।

ଇ-ଶିକ୍ଷଣ ନୋଟ୍‌ ()

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟପତ୍ର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ..

ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମତାମତ ()

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ…

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡିକ ()

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ପାରିବେ

କ୍ରମାଙ୍କ. ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍‌ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍‌ ଡିଭିଜନ୍ ଭିତ୍ତିକ ମାର୍କଶିଟ୍‌ ନିର୍ଗମନ
ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କଶିଟ୍‌ ନିର୍ଗମନ
ମାଇଗ୍ରେସନ୍‌ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ
ଦସ୍ତାବିଜ୍‌ ଯାଞ୍ଚ
ଉତ୍ତରଖାତାଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋନକଲ
ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ

 

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅନୁସରଣିକା

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ –www.lokaseba-odisha.in

ନୀତି ଓ ନିୟମ ()

ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ()

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ

କ୍ରମାଙ୍କ. ଶୀର୍ଷକ
୬ଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୭ (ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର) ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୧ମ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୭ (ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର) ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୪ର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର (ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର) ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୧୭ର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୬ଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୧୭ ର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୧ମ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୩ୟ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ଘୋଷିତ
୫ମ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୬ଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଶୀତକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୨ୟ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଗ୍ରୀଷ୍ଣକାଳୀନ(ନିୟମିତ) ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ
୧୦ ୪ର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ୨୦୧୬ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ

ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ()

ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମତାମତ/ଅଭିଯୋଗ ()

ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ..

ମୂଳକ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ।