Student Welfare | SCTEVT

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡିକ (ଆଇ.ଟି.ଆଇ.)

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ପାରିବେ

କ୍ରମାଙ୍କ. ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍‌ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍‌ ଡିଭିଜନ୍ ଭିତ୍ତିକ ମାର୍କଶିଟ୍‌ ନିର୍ଗମନ
ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କଶିଟ୍‌ ନିର୍ଗମନ
ମାଇଗ୍ରେସନ୍‌ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ
ଦସ୍ତାବିଜ୍‌ ଯାଞ୍ଚ
ଉତ୍ତରଖାତାଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋନକଲ
ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଗମନ

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅନୁସରଣିକା

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ –www.lokaseba-odisha.in