Administration | SCTEVT

ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

ପରିଷଦ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସହବନ୍ଧିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର..

ପରିଷଦ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସହବନ୍ଧିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା,ସଫଳତାର ହାର, ସହଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ।